API: vue.config 属性

vue.config 属性

 • 类型: Object
 • 默认: { silent: !isDev, performance: isDev }

vue.config属性为Vue.config提供直接配置

示例

export default {
 vue: {
  config: {
   productionTip: true,
   devtools: false
  }
 }
}

将配置以下Vue.config:

Vue.config.productionTip // true
Vue.config.devtools // false
Vue.config.silent // !isDev [default value]
Vue.config.performance // isDev [default value]

了解更多关于 Vue.config API, 请查看 official Vue 文档